Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Thông báo đến quý nhà đầu tư sản lượng điện thương phẩm và doanh thu của nhà máy thuỷ điện Đrây H'Linh 2


Trong tháng 02/2017, sản lượng điện thương phẩm của Nhà máy thuỷ điện Đrây H'Linh 2 đạt 6,786 triệu kWh, doanh thu 8,031 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 02/2017, nhà máy đạt sản lượng là 12,049 triệu kWh, doanh thu đạt 16,897 tỷ đồng.

Tin đã đưa:
Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 13
Đã xem : Da xem