Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 xin thông báo đến quý nhà đầu tư sản lượng điện thương phẩm và doanh thu tiền của nhà máy thuỷ điện Đrây H'Linh 2


Trong tháng 08/2018, sản lượng điện thương phẩm của Nhà máy thuỷ điện Đrây H'Linh 2 đạt 5,007 triệu kWh, doanh thu đạt: 3,117 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2018, nhà máy đạt sản lượng là 40,100 triệu kWh, doanh thu tiền điện: 49,587 tỷ đồng đạt 67,72% so với kế hoạch.

Tin đã đưa:
Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 4
Đã xem : Da xem