Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 xin thông báo đến quý nhà đầu tư sản lượng điện thương phẩm và doanh thu tiền của nhà máy thuỷ điện Đrây H'Linh 2


Thác Đrây H'Linh

Trong tháng 09/2018, sản lượng điện thương phẩm của Nhà máy thuỷ điện Đrây H'Linh 2 đạt 8,012 triệu kWh, doanh thu đạt: 4,990 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, nhà máy đạt sản lượng là 48,140 triệu kWh, doanh thu tiền điện: 54,577 tỷ đồng đạt 74,53% so với kế hoạch.

Tin đã đưa:
Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 15
Đã xem : Da xem