Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 xin thông báo đến quý nhà đầu tư Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu tiền điện của nhà máy thuỷ điện Đrây H'Linh 2
Trong tháng 03/2019, sản lượng điện thương phẩm của Nhà máy thuỷ điện Đrây H'Linh 2 đạt 4,181 triệu kWh, doanh thu đạt: 7,452 tỷ đồng. Lũy kế 03 tháng năm 2019, nhà máy đạt sản lượng là 14,839 triệu kWh, doanh thu tiền điện: 23,511 tỷ đồng đạt 29,12% so với kế hoạch.

Tin đã đưa:
Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 12
Đã xem : Da xem