Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Mã chứng khoán: DRL
Mã ISIN:VN000000DRL9
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HOSE
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2016
Lý do và mục đích: Trả cổ tức phần còn lại của năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
Trong đó :
+ Chi trả phần cổ tức còn lại năm 2015 là : 9,11%/cổ phiếu
+ Tạm ứng phần cổ tức năm 2016 là : 2,89%/cổ phiếu
- Ngày thanh toán: 20/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 20/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Theo VSD

Tin đã đưa:
Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 40
Đã xem : Da xem