Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 công bố danh sách các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc và Kế Toán trưởng công ty.
I. Hội đồng quản trị:
1. Ông: Lê Kim Hùng - Chủ tịch
2. Ông: Nguyễn Sơn - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Minh Tiến - Thành viên
4. Ông: Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên
5. Ông: Lâm Uyên - Thành viên

II. Ban Kiểm soát:
1. Ông: Trần Thanh Hà - Trưởng ban chuyên trách
2. Ông: Vũ Thị Kiều Vân - Kiểm soát viên
3. Ông: Hoàng Thị Thu Trang - Kiểm soát viên

III. Ban Giám đốc:
1. Ông: Nguyễn Sơn - Giám đốc
2. Ông: Võ Đình Thanh Tuấn - Phó Giám đốc

IV. Kế Toán trưởng:
1. Ông: Phạm Đức Hùng - Kế Toán trưởng

V. Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký:
1. Ông Nguyễn Thanh Vương

Tin đã đưa:


Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 9
Đã xem : Da xem