Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 công bố danh sách các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc và kế toán trưởng công ty.
I. Hội đồng quản trị:
1. Ông: Lê Kim Hùng - Chủ tịch
2. Ông: Nguyễn Sơn - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Minh Tiến - Thành viên
4. Ông: Nguyễn Văn Đức - Thành viên
5. Ông: Nguyễn Đức Trọng - Thành viên

II. Ban Kiểm soát:
1. Ông: Trần Thanh Hà - Trưởng ban chuyên trách
2. Ông: Hồ Thăng Thu - Thành viên
3. Ông: Hoàng Thị Thu Trang - Thành viên

III. Ban Giám đốc:
1. Ông: Nguyễn Sơn - Giám đốc

IV. Kế Toán trưởng:
1. Ông: Phạm Đức Hùng - Kế Toán trưởng

V. Thư ký:
1. Ông Nguyễn Thanh Vương

Tin đã đưa:


Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 40
Đã xem : Da xem