Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Ngày 02/05/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 457/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức năm 2011 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện – Điện lực 3 (mã CK: DRL) như sau:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/05/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/05/2012

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2011 và tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt.

- Nội dung cụ thể:

•Tỷ lệ cổ tức: 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu)
•Trong đó: + 4,12% / cổ phiếu – là phần cổ tức còn lại năm 2011
+ 5,88% / cổ phiếu – là phần cổ tức tạm ứng của năm 2012

•Thời gian thanh toán: 28/05/2012
•Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3. Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần), từ ngày 28/05/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Theo DRL

Tin đã đưa:
Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 13
Đã xem : Da xem