Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Số TBMT: 20180640951-00
Thời điểm đăng tải trên Báo đấu thầu: 15/06/2018 00:08
Lĩnh vực: Xây lắp
Gói thầu: Đại tu thiết bị chính và thay trục rotor tổ máy H1
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên
Tên gói thầu: Đại tu thiết bị chính và thay trục rotor tổ máy H1
Nguồn vốn: Chi phí duy tu, bảo dưỡng định kỳ hàng năm
Bên mời thầu: Z056133 - Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Số hiệu KHLCNT: 20180640947
Tên KHLCNT: Đại tu thiết bị chính và thay trục rotor tổ máy H1, thuộc công trình: Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ NMTĐ Đrây H'Linh 2 năm 2018
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian bán HSYC: từ 21/06/2018 - 09:00 Đến ngày 29/06/2018 - 09:00
Địa điểm: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút Điện thoại: 02613683888; Di động: 0913437096 (gặp anh Biên)
Giá bán 500.000 VND
Thời điểm mở thầu: 29/06/2018 - 09:30
Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn)
Thời gian thực hiện hợp đồng: 77 Ngày
Nội dung chính của gói thầu: Đại tu toàn bộ các thiết bị chính của tổ máy như: Tua bin, máy phát, các ổ đỡ, bạc, secmăng, và các hệ thống phụ trợ khác...Kết hợp với việc thay trục chính rotor máy phát công suất 8MW

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
NGUYỄN SƠN

  Thông báo khác:
Hình ảnh hoạt động
Ông Lê Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT nhận Quyết định niêm yết cổ phiếu DRL
Liên kết
Videos clip
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Đang xem : 12
Đã xem :
Da xem
Liên kết :