Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (PC3HP.Co) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01/2018/DRL: Đại tu các thiết bị chính và thay trục rotor tổ máy H1, thuộc công trình: Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ NMTĐ Đrây H'Linh 2 năm 2018 như sau:

1. Tên gói thầu/số hiệu: 01/2018/DRL Đại tu các thiết bị chính và thay trục rotor tổ máy H1
2. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Cơ khí Tây Nguyên
3. Giá trúng thầu sau thuế: 2.080.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng).
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 55 ngày kể từ ngày khởi công.
6. Quyết định phê duyệt: 107/2018/PC3HP.Co-NV ngày 03/07/2018.

  Thông báo khác:
Hình ảnh hoạt động
Ông Lê Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT nhận Quyết định niêm yết cổ phiếu DRL
Liên kết
Videos clip
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Đang xem : 13
Đã xem :
Da xem
Liên kết :