Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Thủy điện - Điện lực 3

Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 (DRL) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Thời gian: 8h00, Thứ Sáu, ngày 20/05/2016 (đón tiếp và đăng ký từ 7h00)

2. Địa điểm: Phòng Victoria 3 Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, Số 01-03 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

3. Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty sẽ thông qua các nội dung như sau:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
+ Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
+ Các tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2015; Phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Thù lao Hội đồng quản trị; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016; Sửa đổi Điều lệ; Một số nội dung khác (Nếu có).

4. Tài liệu Đại hội:
Tài liệu Đại hội được đăng tải tại website: www.pc3hp.com.vn (mục Quan hệ cổ đông) và sẽ gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

5. Thành phần tham dự:
- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2016.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Đăng ký tham dự đại hội:
Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 qua EMS, điện thoại hoặc fax trước ngày 18/05/2016.
Người nhận: Ông Nguyễn Thanh Vương
Địa chỉ gửi thư: Hộp thư số 02 Bưu điện TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại: (0501) 3684 888; 0933 684 333
Fax: (0501) 3684 666
Email: thuydiendl3@gmail.com
Thông báo này thay cho Giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự vui lòng mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu, và Giấy Ủy Quyền hợp lệ.

Trân trọng kính mời!

Lưu ý: Quý cổ đông có thể tải Thư mời, Chương trình Đại hội và các loại Giấy ủy quyền theo các file tại website: www.pc3hp.com.vn (mục Quan hệ cổ đông)

  Thông báo khác:
Hình ảnh hoạt động
Ông Lê Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT nhận Quyết định niêm yết cổ phiếu DRL
Liên kết
Videos clip
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Đang xem : 9
Đã xem :
Da xem
Liên kết :