Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Ngày 05/04/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Mã chứng khoán: DRL
Mã ISIN:VN000000DRL9
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HOSE
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019
Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền bao gồm chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
Trong đó:
+ Chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2018 : 8,98%/cổ phiếu
+ Tạm ứng phần cổ tức năm 2019 : 6,02%/cổ phiếu
- Ngày thanh toán: 06/05/2019
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Theo VSD

Tin đã đưa:
Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 10
Đã xem : Da xem