Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 xin thông báo đến quý nhà đầu tư Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu tiền điện của nhà máy thuỷ điện Đrây H'Linh 2


Trong tháng 05/2019, sản lượng điện thương phẩm của Nhà máy thuỷ điện Đrây H'Linh 2 đạt 3,681 triệu kWh, doanh thu đạt: 6,997 tỷ đồng. Lũy kế 05 tháng năm 2019, nhà máy đạt sản lượng là 21,852 triệu kWh, doanh thu tiền điện: 37,248 tỷ đồng đạt 46,13% so với kế hoạch.

Tin đã đưa:
Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 7
Đã xem : Da xem