Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Ngày 29/04/2014 Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) chấp thuận và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu cho các cổ đôgn của DRL như sau:


- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
- Trụ sở chính: Xã EaPo, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
- Điện thoại: 0501 3684 888
- Fax: 0501 3684 666
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
- Mã chứng khoán: DRL
- Mã ISIN: VN000000DRL9
- Mệnh giá: 10,000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2014
Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Trong đó:
+ Chi trả phần cổ tức còn lại năm 2013 là 11.16%/cổ phiếu
+ Tạm ứng phần cổ tức năm 2014: 3.84%/cổ phiếu
Thời gian thực hiện: 30/05/2014
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực 3, Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/05/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán DRL lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 20/05/2014
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Theo DRL

Tin đã đưa:
Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 4
Đã xem : Da xem