Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013, ngay từ đầu năm 2014, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty CP Thủy điện – Điện lực 3 đã quán triệt đến toàn thể CBCNV về nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch SXKD năm 2014.

Tin đã đưa:
Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 8
Đã xem : Da xem