Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Ngày 15/4/2015, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Về dự Đại hội có 61 đại biểu, đại diện cho 6.808.130 cổ phần, chiếm 71,66% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 do ông Nguyễn Sơn, Giám đốc Công ty trình bày cho thấy, trong năm 2014, tình hình hạn hán kéo dài, lượng nước để phát điện thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm trước đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất điện. Tuy nhiên, nhờ tổ chức tốt công tác sản xuất, khai thác tối đa số giờ phát điện, đặc biệt là giờ cao điểm mùa khô nên năm 2014, hầu hết các chỉ tiêu chính Công ty đã hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm đạt 79.518.827kWh (vượt 1,95% kế hoạch); doanh thu 65.891.343.979 đồng (đạt 107,44%); lợi nhuận sau thuế TNDN 34.030.247.604 đồng; lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 3.582 đồng/CP.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 9 nội dung quan trọng, trong đó, đáng chú ý nhất là việc tiếp tục chi trả cổ tức còn lại của năm 2014 là 15% (trong đó 9,82% là cổ tức còn lại của năm 2014, tạm ứng cổ tức năm 2015 là 5,18%).

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, do hạn hán được dự báo là còn kéo dài, trong lúc sản lượng điện thương phẩm trong quý I/2015 so với quý I/2014 giảm hơn 6.000.000 kWh; do đó, Đại hội đã thống nhất đề ra chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 70.000.000 kWh; lợi nhuận sau thuế TNDN 36.814.062.000 đồng; lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.875 đồng/cổ phiếu; dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt từ 36% trở lên.

DRL

Tin đã đưa:
Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 17
Đã xem : Da xem