Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Ngày 03/09/2013, EVNCPC đã tổ chức nghiệm thu thiết bị và phần mềm chương trình "Giám sát mua bán điện trên máy tính" (giai đoạn 1) do CPCIT phối hợp với Ban Kiểm tra giám sát mua bán điện xây dựng. Tham gia nghiệm thu có đại diện các Ban chức năng EVNCPC - KTGS MBĐ, CNTT, TCKT, KH, VP và các đơn vị liên quan.


Nghiệm thu chương trình “Giám sát mua bán điện trên máy tính” giai đoạn 1

Tại buổi nghiệm thu, CPC IT đã trình bày kết quả hoàn thành chương trình giai đoạn 1, và căn cứ vào tài liệu nghiệm thu bàn giao. Các bên tham gia tiến hành kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao chương trình “Giám sát mua bán điện trên máy tính” giai đoạn 1, bàn giao trang thiết bị, bản quyền phần mềm để xây dựng và vận hành chương trình; thống nhất đánh gia chương trình đáp ứng yêu cầu và mục đích sử dụng, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Tổng công ty, bao gồm:

- Tạo lập chương trình theo giao diện website, được truy cập tại địa chỉ http://cpm.cpc.vn có thể truy cập qua internet mọi thời điểm để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán điện cho toàn EVNCPC.

- Tổng hợp và xuất số liệu báo cáo kinh doanh điện năng theo tháng, quý, năm (8 chức năng); Chương trình tiết kiệm điện theo quy định của Bộ Công thương, EVN (7 chức năng); Tra cứu thông tin khách hàng theo yêu cầu của công tác kiểm tra giám sát hoạt động mua bán điện; Văn bản pháp quy về kiểm tra giám sát mua bán điện (VBPQ) đã thiết lập cập nhật VBPQ cho quản trị chương trình và hiển thị VBPQ hỗ trợ cho người sử dụng.

- Phần mềm hiển thị trên hầu hết các trình duyệt của các hệ điều hành thông dụng như Windows, Android, iOS… Đảm bảo tính bảo mật tốt và phân quyền truy cập theo phân cấp trách nhiệm từ cấp Tổng công ty đến cấp Công ty Điện lực và cấp Điện lực. Đảm bảo khả năng mở rộng phát triển nội dung chương trình ở các giai đoạn kế tiếp.

Bên cạnh đó, do yêu cầu của công việc kiểm tra giám sát mua bán điện, CPCIT đã xây dựng hoàn thành một số các module của giai đoạn 2 như: Giám sát nợ tiền điện (hạch toán nợ và tồn nợ); Giám sát khách hàng có sản lượng lớn; Tra cứu KTV điện lực; Báo cáo kiểm tra sử dụng điện (02 biểu và 02 phụ biểu); đồng thời xây dựng hỗ trợ chương trình “Kiểm tra sử dụng điện” và đang khẩn trương hoàn thiện phiên bản thứ 2 theo chỉ đạo của Tổng công ty.

Theo kế hoạch, đến 31/10/2013 CPCIT hoàn thành khắc phục các tồn tại và phối hợp với Ban KTGS MBĐ nghiên cứu thu thập tổng hợp yêu cầu từ các đơn vị điện lực, phân tích và thiết lập các chức năng chính cho giai đoạn 2 theo yêu cầu. CPC IT cũng sẽ lập tiến độ chi tiết về kế hoạch thực hiện xây dựng chương trình ở giai đoạn kế tiếp để làm cơ sở cho việc đôn đốc, đánh giá tiến độ hoàn thành và nghiệm thu chương trình trong thời gian tới theo chỉ đạo của Tổng công ty.

Đỗ Hồng Nghĩa

Tin đã đưa:
Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 9
Đã xem : Da xem