Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Sản xuất, kinh doanh điện năng tại Nhà máy Thủy điện Đrây H’Linh 2 là hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ khi được thành lập đến nay của Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3.
Ngày 30/3/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã cấp Quyết định Niêm yết số 35/2012/QĐ-SGDHCM cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực 3 niêm yết trên SGDCK Tp.HCM. Theo dự kiến, ngày 11/4/2012 cổ phiếu CTCP Thủy điện Điện lực 3 sẽ chính thức giao dịch trên SGDCK Tp.HCM với mã chứng khoán là DRL. Đơn vị tư vấn niêm yết là Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
DRL có vốn điều lệ tính đến ngày 30/3/2012 là 95.000.000.000 đồng, trong đó cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, nắm giữ 30,42% vốn điều lệ. Trụ sở Công ty đặt tại xã EaPô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, năm 2011, doanh thu của Công ty đạt 55,24 tỷ đồng, tăng 34,1% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế đạt 30,65 tỷ đồng, tăng 50,7% so với năm 2010. Sự tăng trưởng này chủ yếu tới từ sản lượng điện năng sản xuất tăng 15,6% lên mức 86,69 triệu kWh năm 2011 và giá bán điện đã được điều chỉnh.
Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh với mức nợ dài hạn giảm dần qua các năm, chỉ còn 13,57 tỷ đồng vào 31/12/2011, giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011 trong điều kiện lãi suất ngân hàng ở mức cao.
DRL thực hiện chi trả trả cổ tức cho cổ đông ở mức ổn định bằng tiền mặt trong 5 năm gần đây. Năm 2007 tỷ lệ cổ tức là 27% tính theo mệnh giá vốn cổ phần. Tỷ lệ này trong các năm 2008-2010 lần lượt là 27,5%, 30%, và 20,6%. Công ty đã tạm ứng cổ tức 26,9% cho năm tài chính 2011, trong đó 6,9% được ứng vào tháng 5/2011 và 20% được ứng vào tháng 01/2012.
Công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ đảm bảo ít nhất 20% tính theo mệnh giá vốn cổ phần trong vòng 3 năm tới.

Theo DRL

Tin đã đưa:


Liên kết
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Thống kê
Đang xem : 17
Đã xem : Da xem