Chào Mừng Quý Vị Đến Với Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện Lực 3
 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3

Công ty cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tạm ứng 20%/vốn điều lệ 95 tỷ đồng của năm 2011.

Xem file kèm theo

  Thông báo khác:

Hình ảnh hoạt động
Ông Lê Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT nhận Quyết định niêm yết cổ phiếu DRL
Liên kết
Videos clip
Ý kiến thăm dò
Theo bạn, đầu tư vào chứng khoán của các đơn vị ngành điện như thế nào?
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Bình thường
Hiệu quả kém
Ý kiến khác
Chọn
Đang xem : 19
Đã xem :
Da xem
Liên kết :