ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025: Nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã phát huy tốt truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, giữ vững được khối đoàn kết thống nhất, đã tạo dựng được niềm tin, động viên được sức mạnh tổng hợp của tất cả cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ để đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – chính trị – xã hội, quốc phòng – an ninh và đời sống nhân dân khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Nâng cao tỷ lệ hộ dân có điện lưới quốc gia.

Ông Ngô Tấn Cư – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cho biết, trong 5 năm 2015-2020, EVNCPC đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư xây dựng, nâng cao tỷ lệ hộ dân có điện lưới quốc gia. Theo đó, đã đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay để phát triển và hoàn thiện hệ thống lưới điện; tập trung đầu tư tự động hoá lưới điện 110kV và lưới điện phân phối, xây dựng trung tâm giám sát điều khiển phục vụ vận hành trạm biến áp 110kV không người trực; nâng cấp cải tạo lưới điện các thành phố, thị xã, nhất là đối với lưới điện nông thôn tiếp nhận từ các địa phương.

Đặc biệt, EVNCPC luôn chú trọng đầu tư để cấp điện cho các vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn, như: Dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) bằng cáp ngầm xuyên biển; Dự án cấp điện nông thôn cho 190 thôn, bản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2020; Các dự án cấp điện cho 17 xã miền núi thuộc 02 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam); Tiếp nhận, đầu tư hệ thống cấp điện cho huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị; Dự án cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định bằng cáp ngầm; Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung tại Khánh Hòa và Nhà máy điện mặt trời Cư Jút tại tỉnh Đăk Nông…

“Các dự án do EVNCPC đầu tư trong thời gian qua đã góp phần giữ vững an ninh -quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời góp phần tích cực trong việc hoàn thiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tăng cường đại đoàn kết, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, giúp phát triển kinh tế tại những vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn”, ông Ngô Tấn Cư khẳng định.

Chú trọng xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng. Hiện nay, Đảng bộ Tổng công ty có 1.259 đảng viên trên tổng số 3.210 CBCNV thuộc các đơn vị khu vực Đà Nẵng (chiếm tỷ lệ 39,221%), gồm 1.203 đảng viên chính thức và 56 đảng viên dự bị. Đảng bộ được tổ chức thành 14 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, trong đó có 06 đảng bộ cơ sở và 08 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, 93 Chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở.

Song hành với việc tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, Đảng ủy EVNCPC luôn chú trọng đến công tác lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Ông Trương Thiết Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC cho biết: Đảng ủy đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đảm bảo các nội dung yêu cầu theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, sát với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị; đồng thời chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Chỉ thị, Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên.

Bên cạnh đó, xác định công tác giáo dục và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên theo tinh thần “5 xây”, “3 chống” là nhiệm vụ quan trọng; Đảng ủy đã cụ thể hóa nội dung chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng phù hợp với đặc thù hoạt động của Tổng công ty, gắn với thực hiện Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ và của EVN, trong đó tập trung vào nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ, chất lượng phục vụ khách hàng; nhờ vậy đã tạo sự chuyển biến tích cực về lề lối làm việc, tinh thần và thái độ thực thi công việc trong thời gian qua.

“Cụ thể, hàng năm, thực hiện nghiêm quy định về nêu gương, các cán bộ, đảng viên EVNCPC đều có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đảng ủy cũng đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể lãnh đạo các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên ở các đơn vị kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo kế hoạch đề ra”, ông Trương Thiết Hùng cho biết.

Ngoài ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ và đầu các năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và cấp ủy viên trực thuộc, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đã chấp hành tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát, nên đã góp phần ngăn chặn và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót; phòng, chống được quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Song song đó, công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới tiếp tục được Đảng ủy EVNCPC chỉ đạo thực hiện tốt trong nhiệm kỳ qua. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy đã tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 283 quần chúng ưu tú; kết nạp được 273 đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng bộ có 35 đảng viên được Thành ủy trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt.

Để có được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên, theo ông Trương Thiết Hùng: Một trong những bài học kinh nghiệm Đảng ủy EVNCPC đúc kết từ thực tiễn trong nhiệm kỳ qua, đó là: Thường xuyên bám sát và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các bộ, ngành; tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự phối hợp của các cấp uỷ chính quyền địa phương. “Đây là yếu tố quan trọng, là tiền đề đảm bảo mọi thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty”, ông Hùng khẳng định.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái trong Đảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên có sai phạm, thiếu trách nhiệm, yếu năng lực… cũng đã góp phần để EVNCPC thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đặc biệt, theo ông Hùng: “Đảng ủy EVNCPC thường xuyên phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí trong cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt các cấp; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy thành nội dung sát với tình hình của EVNCPC, đơn vị, đảm bảo tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ”.

Ngoài ra, “việc phát huy tốt truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, có tư duy đổi mới, tiếp cận khoa học, công nghệ và có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, phát huy mọi nguồn lực trong đơn vị… cũng là bài học kinh nghiệm quý giá để Đảng bộ EVNCPC hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020”, ông Hùng chia sẻ.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ 2015-2020

– Tổng công ty đã bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao: Lợi nhuận năm 2019 đạt 736 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước năm 2019 đạt 887 tỷ đồng. Đạt và vượt kế hoạch của Nghị quyết Đại hội XIII đề ra.

– Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 là 19,303 tỷ kWh, ước thực hiện năm 2020 là 20,840 tỷ kWh, gấp 1,54 lần so với năm 2015 (13,569 tỷ kWh).

– Tỷ lệ tổn thất điện năng: năm 2015 thực hiện 6,08%, năm 2019 thực hiện giảm xuống còn 4,67%. Chỉ tiêu này vượt so với Nghị quyết Đại hội XIII đề ra là 4,8% cho năm 2020.

– Tiết kiệm điện: EVNCPC đã thực hiện tiết kiệm điện được 2,009 tỷ kWh, bình quân hằng năm đạt gần 2,0% điện thương phẩm. Vượt 0,5% so với Nghị quyết Đại hội XIII.

– Chỉ tiêu suất sự cố lưới điện 110kV hằng năm đều giảm sâu và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII đề ra là 5% hằng năm.

– Độ tin cậy cung cấp điện: Các chỉ tiêu MAIFI (tần suất mất điện thoáng qua bình quân), SAIDI (thời gian mất điện khách hàng bình quân), SAIFI (tần suất mất điện bình quân) đều giảm sâu, vượt kế hoạch của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII.

– Tất cả các công ty cổ phần thủy điện do EVNCPC đầu tư và tham gia góp vốn đều có cổ tức trên 10%/năm, đạt kế hoạch Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. Các công ty cổ phần đều đem lại hiệu quả cao, giá trị vốn cổ phần hóa của EVNCPC tại các công ty cổ phần đạt 2,2 lần so với vốn góp ban đầu.

– EVNCPC đã cân đối và thu xếp đủ vốn cho các công trình đầu tư xây dựng trong nhiệm kỳ qua. Tổng giá trị đầu tư 5 năm (2016 – 2020) đạt trên 29.854 tỷ đồng, tăng 1,13% so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII (29.520 tỷ đồng).

– Năng suất lao động thực hiện bình quân 10,5%/năm, cao hơn kế hoạch Nghị quyết Đại hội XIII đề ra (10%). Việc làm của người lao động được đảm bảo, thu nhập của người lao động ổn định, bình quân tăng trưởng trên 10%/ năm.

Theo EVNCPC