Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN – ĐIỆN LỰC 3

Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Số điện thoại: 0261 3684 888 - 0261 3684 999

Email liên hệ: thuydiendl3@gmail.com