DRL: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 03 năm 2019 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3
Mã chứng khoán: DRL
Mã ISIN: VN000000DRL9
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2019
Lý do và mục đích:  Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 03 năm 2019 bằng tiền
–     Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
–     Ngày thanh toán: 09/01/2020
–     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3, địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 09/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Theo VSD