DRL: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (CN.VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Nhà điều hành của CTCP Thủy điện – Điên lực 3

– Tên tổ chức phát hành:                    Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3

– Tên chứng khoán:                            Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3

– Mã chứng khoán:                             DRL

– Mã ISIN:                                            VN000000DRL9

– Mệnh giá:                                         10.000 đồng

– Sàn giao dịch:                                  HOSE

– Loại chứng khoán:                          Cổ phiếu phổ thông

– Ngày đăng ký cuối cùng:                30/08/2021

– Lý do mục đích:                               Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện:                                15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

– Ngày thanh toán:                             10/09/2021

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3, Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Nguồn: VSD