DRL: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2

Tên tổ chức phát hành:        Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3
Tên chứng khoán:                Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3
Mã chứng khoán:                 DRL
Mã ISIN:                                VN000000DRL9
Mệnh giá:                             10,000 đồng
Sàn giao dịch:                      HOSE
Loại chứng khoán:              Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:    05/01/2021
Lý do và mục đích:               Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền
                       –     Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
–     Ngày thanh toán: 21/01/2021
–     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3, địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 21/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Theo VSD