Hội nghị Người đại diện, Kiểm soát viên EVNCPC năm 2019

Ngày 16/12/2019, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Người đại diện, Kiểm soát viên EVNCPC năm 2019. Đồng chủ trì Hội nghị là Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng và Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Sơn – Kế toán trưởng EVNCPC đã báo cáo tình hình đầu tư vốn của EVNCPC; đánh giá kết quả hoạt động của các công ty cổ phần (CTCP) giai đoạn 2018 – 2019; công tác thoái vốn của EVNCPC giai đoạn 2018 – 2020; tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến…

Theo đó, tại thời điểm 30/9/2019, EVNCPC có vốn góp tại 5 công ty con (Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung, Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, Công ty CP Đầu tư Điện lực 3) với số vốn là 1.464,704 tỷ đồng và 8 công ty liên kết (CTCP Thủy điện miền Trung, CTCP Sông Ba, CTCP Thủy điện – Điện lực 3, CTCP Thủy điện Định Bình, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung, CTCP Thủy điện Gia Lai, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ, CTCP EVN Quốc tế) với giá trị vốn góp là 673,066 tỷ đồng.

Thực hiện quyết định số 286/QĐ-EVN ngày 24/4/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Trung giai đoạn 2012 – 2015 và văn bản 921/EVN-QLV ngày 14/3/2016 của EVN về sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, EVNCPC đã hoàn thành việc thoái vốn tại các công ty sau: CTCP Thủy điện Sê San 4, Ngân hàng Eximbank, CTCP VTVT Xây lắp Điện lực miền Trung, CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung, CTCP Chứng khoán Tonkin, CTCP Thủy điện A Vương với tổng số tiền là 150,31 tỷ đồng.

Hiện nay, sau khi thoái vốn tại 6 công ty liên kết và chuyển Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung sang hạch toán phụ thuộc Tổng công ty kể từ 01/10/2019 thì EVNCPC còn góp vốn tại 4 công ty con và 8 công ty liên kết (trong đó giai đoạn 2019 – 2020 EVNCPC tiếp tục thực hiện thoái vốn tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (ủy quyền cho EVNSPC) theo chỉ đạo của EVN).

Chủ trì Hội nghị

Theo đánh giá, trong số 5 công ty con của EVNCPC tại thời điểm 30/9/2019 thì Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) và Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (PC3I) hoạt động dưới mô hình CTCP, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tỷ lệ cổ tức EVNCPC nhận được của PC Khánh Hòa đến nay đạt 93%, PC3I đạt 43,07%; còn các công ty TNHH trích lập các quỹ theo quy định nên chưa nộp lợi nhuận về EVNCPC.

Đối với các công ty liên kết, tính đến ngày 30/9/2019, có 5 CTCP EVNCPC đã thu được cổ tức vượt giá trị vốn đầu tư gồm: SEB, DRL, DHP, GHC, CHP. Đối với các đơn vị còn lại, tuy chưa đạt được kết quả thu hồi vốn qua cổ tức nhưng vốn hóa thị trường hiện tại đã vượt xa giá trị đầu tư ban đầu của EVNCPC.

Có thể nói, việc EVNCPC đầu tư vốn vào thủy điện nhỏ là quyết định có phần bạo dạn trong bối cảnh cách đây 15 năm nhưng nay thấy là đúng đắn, vừa tạo nguồn tại chỗ cho khu vực (831MW) vừa mang lại hiệu quả tài chính cao, mỗi năm thu cổ tức hơn 100 tỷ đồng. Vốn hóa cổ phần EVNCPC có tại các CTCP này tại thời điểm 06/12/2019 là 1.888 tỷ đồng, đạt 2,2 lần, cao hơn 1.031 tỷ đồng so với vốn góp ban đầu (chưa tính cổ tức). Các CTCP thuỷ điện đều ngày càng hoạt động SXKD tốt lên và phát triển bền vững. Tất cả các CTCP của EVNCPC đều đã niêm yết trên TTCK; hoạt động minh bạch hóa, công tác quản trị doanh nghiệp tốt, đảm bảo duy trì hài hoà quyền lợi của cổ đông và người lao động. EVNCPC là cổ đông sáng lập các CTCP trên cơ sở đã tìm được các dự án thuỷ điện tốt để đầu tư, không phải là hoạt động đầu tư tài chính thuần tuý, không phải từ mua cổ phần, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. EVNCPC cử người tham gia cán bộ khung của các CTCP này ngay từ đầu; ngoài việc tham gia HĐQT, các CTCP mà EVNCPC là cổ đông sáng lập thì Tổng giám đốc/Giám đốc là người của EVNCPC.

Về công tác thoái vốn giai đoạn 2018 – 2020: theo Nghị quyết số 256/NQ-HĐTV ngày 24/5/2019 của HĐTV EVN về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục chuyển nhượng vốn của các Tổng công ty Điện lực tại doanh nghiệp có vốn góp giai đoạn 2019 – 2020 và Nghị quyết số 296/NQ-HĐTV ngày 19/6/2019 của HĐTV EVN về việc quản lý vốn đầu tư của EVNGENCO1 và các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn tại CTCP EVN Quốc tế thì giai đoạn 2019 – 2020 EVNCPC còn phải thoái vốn tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH). EVNCPC đã ủy quyền cho EVNSPC thực hiện việc thoái toàn bộ vốn góp của EVNCPC tại SBH theo chỉ đạo của EVN tại văn bản số 921/EVN-QLV ngày 14/3/2016; EVNSPC đang triển khai thực hiện việc thoái vốn này.

Hiện nay, EVNCPC đang cử 13 Người đại diện phần vốn của EVNCPC tại 4 công ty con và 5 công ty liên kết và 12 người tham gia làm Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty TNHH MTV và thành viên Ban kiểm soát tại các công ty cổ phần. Do vốn góp của EVNCPC chiếm tỷ lệ nhỏ, không đủ điều kiện tham gia HĐQT, BKS nên tại 3 CTCP là CTCP Thủy điện Gia Lai (EVNCPC chiếm 2,93% vốn điều lệ); CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (EVNCPC chiếm 3,22% vốn điều lệ); CTCP EVN Quốc tế (EVNCPC chiếm 1,31% vốn điều lệ), EVNCPC chưa cử Người đại diện quản lý phần vốn tại các Công ty này.

Trong thời gian tới, EVNCPC đề ra phương hướng và các giải pháp: tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tại các CTCP thông qua việc chỉ đạo Người đại diện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp với EVNSPC thoái vốn thành công tại SBH trong năm 2020 theo chỉ đạo của EVN; cử người tham gia quản lý phần vốn góp của EVNCPC tại các CTCP: Thủy điện Gia Lai, Thủy điện Sông Ba Hạ, EVN Quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho NĐD, KSV theo các chương trình đào tạo của EVN, EVNCPC.

Tham dự Hội nghị, một số đại biểu cũng đã trình bày các tham luận: Công tác quản lý NĐD, ký kết hợp đồng NĐD của EVNCPC tại công ty con, công ty liên kết (đại diện lãnh đạo Ban TCNS trình bày); Công tác quản lý KSV, TV BKS của EVNCPC tại các công ty con, công ty liên kết, hoạt động kiểm soát của EVNCPC tại công ty con, công ty liên kết (đại diện lãnh đạo Ban KTGS trình bày); Công tác đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Nhà máy Điện mặt trời Cư Jut (đại diện lãnh đạo CHP trình bày)…

Tại Hội nghị, EVNCPC cũng đã tặng Giấy khen Tổng công ty và thưởng kèm theo 165 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác quản lý, kiểm soát phần vốn góp của EVNCPC tại các công ty con, công ty liên kết; góp phần vào việc bảo toàn, phát triển vốn đầu tư và đóng góp vào tổng lợi nhuận hàng năm của EVNCPC.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Theo EVNCPC