Đảng bộ EVNCPC tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 19

Sáng ngày 22/11/2019, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2015 – 2020), sơ kết công tác xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản của Trung ương, Thành uỷ hướng dẫn về đại hội đảng các cấp, đồng thời thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thành – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVNCPC chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị, về phía Thành ủy Đà Nẵng có các đồng chí: Nguyễn Viết Hùng – Phó trưởng Ban Tổ chức, Lê Đình Cường – Phó Chủ nhiệm UBKT, Bùi Xuân – Phó trưởng Ban Tuyên giáo, đại diện Ban Dân vận, Ban Nội chính và Văn phòng Thành ủy. Về phía EVNCPC có các đồng chí: Trương Thiết Hùng – Chủ tịch HĐTV và các thành viên HĐTV, đồng chí Ngô Tấn Cư – Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy; KSV chuyên trách, Kế toán trưởng, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các Ban hợp nhất Tổng công ty; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng bộ, đồng chí Trần Thị Thanh Vân – UV BTV, Trưởng Ban Kiểm tra & Thanh tra đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2 tháng còn lại của năm 2019.

Theo đó, 10 tháng qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo toàn Tổng công ty đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn 13 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đặc biệt, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các sự kiện chính trị xã hội tại các địa phương trong các dịp Lễ, Tết, các hoạt động văn hóa xã hội, các kỳ thi tuyển sinh… Sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt trên 16,279 tỷ kWh, tăng 11,17% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng tính theo ngày ghi điện thương phẩm đạt 5,23%, giảm 0,5% so với cùng kỳ, cao hơn 0,53% so với kế hoạch EVN giao. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ năm 2018, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) thực hiện 236,685 phút/kế hoạch, chiếm 58,9% kế hoạch năm 2019, tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) thực hiện 0,9 lần/kế hoạch, chiếm 41,9% kế hoạch năm 2019; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) thực hiện 2,114 lần/kế hoạch, chiếm 21,8% kế hoạch năm 2019.

Đồng chí Trần Thị Thanh Vân – UV BTV, Trưởng Ban Kiểm tra & Thanh tra trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2 tháng còn lại của năm 2019

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, báo cáo tại Hội nghị cho biết, Đảng ủy EVNCPC luôn chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tạo sự đồng thuận trong đảng viên, CNVLĐ; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền miệng; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Tổng công ty và cơ sở. Đảng ủy EVNCPC đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 theo chỉ thị số 05-CT/TW; sơ kết 02 năm tình hình thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Luôn quan tâm, thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị – hành chính, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cho cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong công tác cán bộ, Đảng ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn, thẩm quyền, đầy đủ các thủ tục liên quan để đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Ngoài ra, Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiều phong trào như thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, văn nghệ, thể dục – thể thao, bảo vệ môi trường, hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng Đảng, giáo dục thế hệ trẻ… đã được các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy EVNCPC Nguyễn Thành đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của BTC TW và các văn bản của TW, Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch của BTV Đảng ủy Tổng công ty về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hùng – Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 10 tháng qua, đồng thời mong muốn Đảng ủy EVNCPC tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội; đồng thời khẳng định đây là Hội nghị quan trọng, là bước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt, Đảng bộ Tổng công ty cần xây dựng các tiểu tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội của Tổng công ty khẩn trương xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai nhiệm vụ. Về công tác nhân sự, phải đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín có năng lực lãnh đạo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hùng – Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 10 tháng qua, đồng thời mong muốn Đảng ủy EVNCPC tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội; đồng thời khẳng định đây là Hội nghị quan trọng, là bước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt, Đảng bộ Tổng công ty cần xây dựng các tiểu tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội của Tổng công ty khẩn trương xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai nhiệm vụ. Về công tác nhân sự, phải đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín có năng lực lãnh đạo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Nguyễn Thành nhấn mạnh đến những giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 2 tháng cuối năm 2019, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, kêu gọi toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2019.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các TCCSĐ trực thuộc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty.

Tại Hội nghị, thừa ủy nhiệm của Chủ nhiệm UBKT Trung ương, đồng chí Lê Đình Cường – Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã trao Kỷ niệm chương của UBKT Trung ương các các đồng chí UBKT Đảng ủy EVNCPC

Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ, tham gia UBKT và giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo EVN CPC