VSDC-Thông báo về việc chuyển đổi thành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), ngày 08/8/2023, VSDC đã nhận được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/8/2023 với các thông tin chính như sau:

+ Mã số doanh nghiệp: 0104154332
+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
+ Tên công ty viết bằng tiếng Anh: VIET NAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION
+ Tên viết tắt: VSDC
+ Địa chỉ: số 112 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
– Thông tin con dấu mới:
– Thông tin về thời điểm hoạt động theo tên gọi mới:
+ Đối với Trụ sở chính: VSDC bắt đầu hoạt động theo tên gọi và con dấu mới từ ngày 10/8/2023. Theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022, VSDC kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), do vậy, việc thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký trước đây.
+ Đối với Chi nhánh của VSDC tại thành phố Hồ Chí Minh: Chi nhánh vẫn tiếp tục sử dụng con dấu, mã số thuế hiện hành trong các quan hệ công tác, hợp đồng, giao dịch với Quý cơ quan, tổ chức, đối tác khách hàng cho đến khi có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh và con dấu mới.
VSD xin thông báo để Quý cơ quan, đơn vị và tổ chức được biết./.
Theo VSD.