DRL-THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đăk Nông, ngày 26  tháng 02 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thời gian tổ chức đại hội: 07h30, Thứ Ba – ngày 17/03/2020 (đón tiếp; đăng ký tham dự từ 7h00)
 2. Địa điểm: Phòng Victoria 3, Tầng 4 khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
 3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020 được Công ty đăng tải tại website: www.pc3hp.com.vn, mục: Quan hệ cổ đông từ ngày 26/02/2020 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

 1. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Trụ sở của Công ty cổ phần Thủy Điện – Điện lực 3 hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ gửi thư dưới đây trước 14h00 ngày 16/03/2020.

 1. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (gửi kèm) và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ gửi thư dưới đây trước trước 14h00 ngày 16/03/2020 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

 1. Địa chỉ công ty và nơi liên hệ hỗ trợ, gửi văn bản:

    Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3

 • Địa chỉ trụ sở: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam
 • Điện thoại: (0261) 3684 888                                                         ;                                                – Email: thuydiendl3@gmail.com

    Liên hệ hỗ trợ, gửi văn bản: ông Nguyễn Thanh Vương

 • Địa chỉ gửi thư: 558/8A Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
 • Điện thoại: 0933 684 333 ;                        – Email: nguyenthanhvuong1208@gmail.com

Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

 • Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
 • Giấy chứng minh nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng !

                                                                           

 

 

 

Ghi chú: Thư mời họp này thay cho Giấy mời trong

               trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời