DRL: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
    – Tên tổ chức phát hành:     Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3
    – Tên chứng khoán:             Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3
    – Mã chứng khoán:              DRL
    – Mã ISIN:                             VN000000DRL9
    – Mệnh giá:                           10.000 đồng
    – Sàn giao dịch:                   HOSE
    – Loại chứng khoán:           Cổ phiếu phổ thông
    – Ngày đăng ký cuối cùng:  21/09/2020
Những điều nên biết khi doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt
      – Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
– Ngày thanh toán: 06/10/2020
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3, địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.