DRL: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền bao gồm chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2020 (17,80 %/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (2,20 %/cổ phiếu)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:   Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3
Tên chứng khoán:           Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3
Mã chứng khoán:            DRL
Mã ISIN:                            VN000000DRL9
Mệnh giá:                         10.000 đồng
Sàn giao dịch:                 HOSE
Loại chứng khoán:          Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:14/05/2021
Lý do mục đích:           Chi trả cổ tức bằng tiền bao gồm chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2020 (17,80 %/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (2,20 %/cổ phiếu)
– Tỷ lệ thực hiện:             20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
– Ngày thanh toán:          27/05/2021
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3, địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Theo DRL