Tin kỹ thuật

Quản lý hiệu quả công việc bằng Microsoft Planner

Microsoft Office 365 là gói phần mềm dịch vụ thương mại cung cấp các phiên bản đám mây của các phần mềm thông dụng của Microsoft trong đó bao gồm: gói ứng dụng văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm máy chủ như Exchange Server, SharePoint Server, Lync Server,… Là một…

Giới thiệu về turbine gió không cánh quạt (Bladeless wind turbine)

Năng lượng tái tạo hay năng lượng tái sinh là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của con người là vô hạn, như năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa nhiệt. Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái sinh là tách một…